logo

  • URLADDNINGSLAMPOR

    Urladdningslampor (High Intensity Discharge, HID) är ett samlingsnamn för Metallhalogenlampor, Högtrycksnatrium och Kvicksilverlampor. Gemensamt för samtliga urladdningslampor är att de har ett mycket bra ljusutbyte samt lång livslängd. Metallhalogen med keramisk brännare har mycket god färgåtergivning.